Wastewater treatment

 

We measure wastewater treatment as the proportion of wastewater that undergoes at least primary treatment in each country, multiplied by the proportion of the population connected to a wastewater collection system. A score of 100 indicates that a country has 100% of its population connected to a sewer system and 100% of household wastewater is treated; a score of 0 indicates that no wastewater is reported as treated within a country. Data come from a wide variety of sources, especially the UN Statistics Division, the OECD, and Eurostat.

 
Wastewater treatment
 
Country Rank EPI Score 10-Year Change
Denmark 1 100.00 NA
Finland 1 100.00 NA
United Kingdom 6 99.00 NA
Switzerland 8 97.00 NA
Germany 8 97.00 NA
Austria 10 94.00 NA
Australia 11 92.90 NA
United Arab Emirates 13 92.10 NA
Spain 14 91.10 NA
Bahrain 16 88.00 NA
France 16 88.00 NA
Ireland 18 87.00 NA
Greece 19 81.70 NA
Israel 19 81.70 NA
Japan 23 74.80 NA
Chile 24 71.90 NA
Estonia 25 70.40 NA
Croatia 28 69.00 NA
Belgium 29 68.20 NA
Canada 30 67.40 NA
Czech Republic 32 61.50 NA
Italy 36 58.80 NA
Belarus 37 55.80 NA
Hungary 38 55.30 NA
Brazil 39 52.40 NA
Cyprus 41 50.00 NA
Georgia 42 46.60 NA
Egypt 46 42.00 NA
Algeria 51 33.10 NA
Kazakhstan 53 27.50 NA
Colombia 54 25.90 NA
Cabo Verde 57 24.70 NA
Jordan 62 18.60 NA
Bahamas 64 17.40 NA
Antigua and Barbuda 65 15.70 NA
Iceland 66 15.30 NA
Grenada 67 15.10 NA
Bulgaria 71 13.90 NA
Iraq 74 13.10 NA
Comoros 77 10.10 NA
Benin 79 9.60 NA
China 80 9.40 NA
Republic of Congo 82 8.80 NA
Kyrgyzstan 83 8.60 NA
Gambia 85 7.90 NA
Costa Rica 86 7.20 NA
Haiti 87 7.10 NA
Guatemala 88 6.80 NA
Argentina 91 5.90 NA
Brunei Darussalam 92 5.80 NA
Dominican Republic 92 5.80 NA
Armenia 96 4.50 NA
Azerbaijan 100 3.90 NA
Fiji 100 3.90 NA
Iran 103 3.70 NA
Bolivia 104 3.50 NA
Honduras 106 3.10 NA
Ghana 107 3.00 NA
Jamaica 107 3.00 NA
India 112 2.20 NA
Albania 115 1.90 NA
Cuba 117 1.70 NA
Cote d'Ivoire 118 1.20 NA
Equatorial Guinea 118 1.20 NA
Bosnia and Herzegovina 121 1.10 NA
Kenya 121 1.10 NA
Botswana 123 0.90 NA
Dominica 123 0.90 NA
Belize 132 0.40 NA
Dem. Rep. Congo 137 0.10 NA
Ethiopia 137 0.10 NA
Afghanistan 141 NA NA
Angola 141 NA NA
Burundi 141 NA NA
Burkina Faso 141 NA NA
Bangladesh 141 NA NA
Barbados 141 NA NA
Bhutan 141 NA NA
Central African Republic 141 NA NA
Cameroon 141 NA NA
Djibouti 141 NA NA
Ecuador 141 NA NA
Eritrea 141 NA NA
Micronesia NA NA NA
Netherlands 1 100.00 NA
Luxembourg 7 98.00 NA
Latvia 15 90.70 NA
New Zealand 21 79.90 NA
South Korea 22 76.80 NA
Norway 31 64.30 NA
Poland 32 61.50 NA
Portugal 34 59.20 NA
Lithuania 40 52.30 NA
Kuwait 44 43.10 NA
Peru 47 41.00 NA
Lebanon 48 38.20 NA
Mexico 56 25.20 NA
Panama 58 23.10 NA
Mozambique 60 20.00 NA
Saint Lucia 69 14.00 NA
Oman 72 13.40 NA
Malaysia 75 12.60 NA
Moldova 81 9.20 NA
Montenegro 84 8.40 NA
Morocco 94 5.40 NA
Namibia 95 5.00 NA
Kiribati 96 4.50 NA
Maldives 102 3.80 NA
Mongolia 105 3.30 NA
Mauritius 111 2.80 NA
North Macedonia 126 0.80 NA
Lesotho 134 0.30 NA
Nigeria 136 0.20 NA
Laos 141 NA NA
Liberia 141 NA NA
Sri Lanka 141 NA NA
Madagascar 141 NA NA
Marshall Islands NA NA NA
Singapore 1 100.00 NA
Sweden 1 100.00 NA
Slovenia 12 92.20 NA
Qatar 26 70.00 NA
Eswatini 26 70.00 NA
United States of America 35 58.90 NA
Slovakia 43 44.70 NA
Tunisia 45 43.00 NA
Saudi Arabia 49 37.70 NA
Zimbabwe 50 37.20 NA
Turkey 52 30.50 NA
Romania 55 25.70 NA
South Africa 59 21.70 NA
Seychelles 61 19.50 NA
Russia 63 18.50 NA
Ukraine 68 14.10 NA
Saint Vincent and the Grenadines 69 14.00 NA
Suriname 73 13.20 NA
Sao Tome and Principe 76 10.90 NA
Turkmenistan 78 9.80 NA
Taiwan 89 6.50 NA
Venezuela 90 6.40 NA
Vanuatu 96 4.50 NA
Zambia 96 4.50 NA
Trinidad and Tobago 107 3.00 NA
Tanzania 110 2.90 NA
Tajikistan 112 2.20 NA
Uruguay 114 2.10 NA
Thailand 116 1.80 NA
Solomon Islands 118 1.20 NA
Samoa 123 0.90 NA
Philippines 126 0.80 NA
Paraguay 128 0.70 NA
Serbia 128 0.70 NA
Timor-Leste 130 0.60 NA
Senegal 131 0.50 NA
Uganda 132 0.40 NA
Viet Nam 134 0.30 NA
Pakistan 137 0.10 NA
El Salvador 137 0.10 NA
Gabon 141 NA NA
Guinea 141 NA NA
Guinea-Bissau 141 NA NA
Guyana 141 NA NA
Indonesia 141 NA NA
Cambodia 141 NA NA
Mali 141 NA NA
Malta 141 NA NA
Myanmar 141 NA NA
Mauritania 141 NA NA
Malawi 141 NA NA
Niger 141 NA NA
Nicaragua 141 NA NA
Nepal 141 NA NA
Papua New Guinea 141 NA NA
Rwanda 141 NA NA
Sudan 141 NA NA
Sierra Leone 141 NA NA
Chad 141 NA NA
Togo 141 NA NA
Tonga NA NA NA
Uzbekistan 141 NA NA