Sustainable Pesticide Use

 

The sustainable pesticide use indicator balances the environmental impacts of over-application and responsible pesticide use for food security. The indicator adjusts a newly-developed metric called the “pesticide risk score” (Tang et. al, 2021) based on a country’s pesticide application rate (Maggi et. al, 2019).

 
Sustainable Pesticide Use
 
Country Rank EPI Score 10-Year Change
Australia 1 86.70 NA
Djibouti 4 82.20 NA
Austria 8 73.10 NA
Argentina 15 69.80 NA
Bolivia 27 63.30 NA
Germany 34 60.00 NA
Chile 36 54.70 NA
Bulgaria 42 48.00 NA
Brazil 42 48.00 NA
Cameroon 42 48.00 NA
Burkina Faso 51 41.60 NA
Colombia 56 40.00 NA
Azerbaijan 59 38.40 NA
Afghanistan 60 37.30 NA
China 65 35.30 NA
Switzerland 66 34.70 NA
Republic of Congo 66 34.70 NA
Armenia 71 33.30 NA
Bangladesh 72 32.90 NA
Brunei Darussalam 80 29.60 NA
Benin 85 27.80 NA
Belarus 89 26.90 NA
Bhutan 95 24.40 NA
Costa Rica 96 24.20 NA
Cuba 100 24.00 NA
Belize 103 23.10 NA
United Arab Emirates 110 21.10 NA
Dem. Rep. Congo 110 21.10 NA
Angola 117 20.40 NA
Albania 118 20.20 NA
Antigua and Barbuda NA NA NA
Belgium 119 18.90 NA
Canada 133 16.90 NA
Burundi 152 NA NA
Bahrain NA NA NA
Bahamas NA NA NA
Bosnia and Herzegovina 129 17.60 NA
Barbados NA NA NA
Botswana 134 16.70 NA
Czech Republic 135 16.00 NA
Central African Republic 141 10.00 NA
Cote d'Ivoire 146 7.30 NA
Comoros NA NA NA
Cabo Verde NA NA NA
Cyprus 152 NA NA
Dominica NA NA NA
Algeria 5 81.80 NA
Denmark 6 78.40 NA
Kazakhstan 7 75.30 NA
Finland 8 73.10 NA
Jordan 10 72.90 NA
Croatia 11 72.40 NA
Estonia 13 71.80 NA
Iraq 22 65.30 NA
Guyana 23 64.90 NA
Iran 31 61.60 NA
Ethiopia 33 60.40 NA
Ireland 41 50.00 NA
Kyrgyzstan 46 45.60 NA
India 47 45.30 NA
Guinea-Bissau 55 40.70 NA
Gambia 62 36.70 NA
United Kingdom 64 35.80 NA
France 70 33.80 NA
Hungary 72 32.90 NA
Cambodia 72 32.90 NA
Gabon 77 31.80 NA
Jamaica 83 28.20 NA
Spain 86 27.30 NA
Guinea 86 27.30 NA
Georgia 88 27.10 NA
Greece 92 25.10 NA
Egypt 96 24.20 NA
Equatorial Guinea 104 22.70 NA
Israel 104 22.70 NA
Dominican Republic 106 22.40 NA
Indonesia 108 21.60 NA
Honduras 113 20.90 NA
Italy 115 20.70 NA
Guatemala 120 18.70 NA
Ecuador 132 17.10 NA
Eritrea 145 7.60 NA
Fiji NA NA NA
Micronesia NA NA NA
Kenya 123 18.20 NA
Ghana 148 3.10 NA
Grenada NA NA NA
Japan 140 10.90 NA
Haiti 152 NA NA
Iceland NA NA NA
Kiribati NA NA NA
Oman 3 84.00 NA
New Zealand 12 72.20 NA
Luxembourg 17 69.60 NA
Lithuania 19 67.10 NA
Latvia 21 66.00 NA
Lesotho 26 63.60 NA
Mexico 29 62.40 NA
Morocco 35 59.10 NA
Montenegro 40 50.20 NA
North Macedonia 49 42.90 NA
Panama 54 40.90 NA
Nicaragua 57 39.80 NA
South Korea 63 36.40 NA
Malawi 68 34.40 NA
Kuwait 69 34.00 NA
Myanmar 76 32.20 NA
Sri Lanka 78 30.00 NA
Mongolia 78 30.00 NA
Laos 81 29.10 NA
Poland 84 28.00 NA
Mozambique 90 26.40 NA
Portugal 94 24.70 NA
Peru 96 24.20 NA
Pakistan 107 22.00 NA
Madagascar 109 21.30 NA
Moldova 110 21.10 NA
Liberia 120 18.70 NA
Netherlands 120 18.70 NA
Nigeria 123 18.20 NA
Namibia 126 18.00 NA
Malaysia 129 17.60 NA
Philippines 136 15.10 NA
Mauritania 137 14.70 NA
Norway 139 11.80 NA
Niger 143 9.60 NA
Lebanon 151 0.90 NA
Saint Lucia NA NA NA
Maldives NA NA NA
Marshall Islands NA NA NA
Mali 126 18.00 NA
Malta NA NA NA
Mauritius NA NA NA
Sweden 2 84.40 NA
Uruguay 14 70.00 NA
Zambia 15 69.80 NA
South Africa 18 67.80 NA
Slovakia 19 67.10 NA
Venezuela 24 64.40 NA
Turkmenistan 25 63.80 NA
Slovenia 28 62.90 NA
Zimbabwe 30 62.00 NA
Paraguay 32 60.90 NA
Tajikistan 36 54.70 NA
Saudi Arabia 38 54.40 NA
United States of America 39 50.90 NA
Uzbekistan 45 46.90 NA
Eswatini 47 45.30 NA
Romania 50 41.80 NA
Sudan 51 41.60 NA
Senegal 53 41.30 NA
Togo 58 38.70 NA
Russia 60 37.30 NA
Thailand 72 32.90 NA
Viet Nam 82 28.90 NA
Tunisia 91 25.30 NA
Suriname 93 24.90 NA
Singapore 96 24.20 NA
Sierra Leone 101 23.80 NA
Rwanda 102 23.60 NA
Turkey 113 20.90 NA
Serbia 115 20.70 NA
Tanzania 123 18.20 NA
Chad 126 18.00 NA
Taiwan 138 14.20 NA
Ukraine 141 10.00 NA
Uganda 147 4.00 NA
Trinidad and Tobago 149 2.90 NA
Qatar 152 NA NA
Solomon Islands NA NA NA
El Salvador 131 17.30 NA
Nepal 144 8.40 NA
Papua New Guinea 152 NA NA
Sao Tome and Principe NA NA NA
Seychelles NA NA NA
Timor-Leste 150 2.00 NA
Tonga NA NA NA
Saint Vincent and the Grenadines NA NA NA
Vanuatu NA NA NA
Samoa NA NA NA