The 2024 EPI report will be launched on June 3rd, 2024. Register for the online launch event.

Controlled solid waste

 

Controlled solid waste refers to the percentage of household and commercial waste generated in a country that is collected and treated in a manner that controls environmental risks. This metric counts waste as “controlled” if it is treated through recycling, composting, anaerobic digestion, incineration, or disposed of in a sanitary landfill. A score of 100 indicates a country controls 100% of its waste in a sustainable way, while a score of 0 indicates a country fails either to control any of its  solid waste or to collect and report data on the fate of its solid wasteData for this indicator come from the World Bank's What a Waste 2.0 report and Wiedinmyer et al. (2014).

 
Controlled solid waste
 
Country Rank EPI Score 10-Year Change
Netherlands 1 99.60 NA
Switzerland 2 99.50 NA
Mauritius 2 99.50 NA
Denmark 4 99.40 NA
Sweden 4 99.40 NA
Singapore 6 99.30 NA
Norway 7 98.80 NA
Germany 8 98.50 NA
Belgium 9 98.30 NA
Finland 9 98.30 NA
Austria 11 98.10 NA
South Korea 12 97.90 NA
Luxembourg 13 97.60 NA
France 14 96.90 NA
United Kingdom 15 96.00 NA
United States of America 15 96.00 NA
Taiwan 17 95.50 NA
Australia 18 95.00 NA
Portugal 19 94.60 NA
Spain 20 94.00 NA
Ireland 21 93.90 NA
Czech Republic 22 93.70 NA
Japan 23 92.70 NA
Canada 24 92.30 NA
Israel 25 92.00 NA
Iceland 26 91.90 NA
Malta 27 91.80 NA
Italy 28 91.30 NA
Saudi Arabia 29 91.00 NA
Greece 30 90.50 NA
Bahrain 31 90.30 NA
Estonia 31 90.30 NA
Qatar 33 90.20 NA
New Zealand 34 89.50 NA
Colombia 35 89.10 NA
Lithuania 36 88.70 NA
Slovenia 37 87.70 NA
Poland 38 87.00 NA
Slovakia 39 86.80 NA
Latvia 40 85.90 NA
Brunei Darussalam 41 85.50 NA
Bulgaria 42 84.00 NA
Cyprus 43 82.40 NA
Barbados 44 81.50 NA
El Salvador 45 78.60 NA
Costa Rica 46 77.50 NA
Croatia 47 77.30 NA
Chile 48 75.70 NA
Antigua and Barbuda 49 75.20 NA
Mexico 50 74.60 NA
Saint Lucia 51 73.80 NA
Brazil 52 73.10 NA
Argentina 53 71.20 NA
Romania 54 69.50 NA
United Arab Emirates 55 67.60 NA
Lebanon 56 65.70 NA
Turkmenistan 57 65.20 NA
Bhutan 58 64.30 NA
Belarus 59 64.20 NA
North Macedonia 60 60.80 NA
Serbia 61 59.90 NA
Grenada 62 59.50 NA
Bolivia 63 57.80 NA
Turkey 64 56.00 NA
Saint Vincent and the Grenadines 65 55.60 NA
South Africa 65 55.60 NA
Panama 67 55.20 NA
Dominica 68 53.60 NA
Algeria 69 53.20 NA
Jordan 70 52.70 NA
Paraguay 71 52.50 NA
Ukraine 72 51.50 NA
Indonesia 73 51.40 NA
Hungary 74 49.60 NA
Armenia 75 49.50 NA
Georgia 75 49.50 NA
Equatorial Guinea 75 49.50 NA
Kuwait 75 49.50 NA
Oman 75 49.50 NA
Ecuador 80 49.30 NA
Malaysia 81 47.90 NA
China 82 45.00 NA
Seychelles 83 42.10 NA
Peru 84 42.00 NA
Mauritania 85 41.60 NA
Russia 86 41.10 NA
Uruguay 87 40.80 NA
Kazakhstan 88 39.60 NA
Iran 89 39.20 NA
Azerbaijan 90 39.00 NA
Morocco 91 38.70 NA
Sudan 92 37.80 NA
Samoa 93 36.80 NA
Bahamas 94 36.50 NA
Fiji 95 36.20 NA
Thailand 96 35.40 NA
Honduras 97 35.30 NA
Guyana 98 35.20 NA
Nepal 99 34.70 NA
Bosnia and Herzegovina 100 34.50 NA
Cuba 101 34.00 NA
Tunisia 102 33.00 NA
Jamaica 103 32.40 NA
Botswana 104 30.50 NA
Papua New Guinea 105 29.30 NA
Gabon 106 28.10 NA
Egypt 107 24.20 NA
Iraq 108 23.90 NA
Tonga 109 22.40 NA
Viet Nam 110 22.00 NA
Guatemala 111 21.80 NA
Republic of Congo 112 21.70 NA
Marshall Islands 113 21.50 NA
Dominican Republic 114 21.10 NA
Vanuatu 115 20.60 NA
Philippines 116 20.00 NA
Pakistan 117 19.70 NA
Namibia 118 18.60 NA
Belize 119 17.50 NA
Laos 119 17.50 NA
India 121 17.00 NA
Mongolia 121 17.00 NA
Nigeria 123 16.70 NA
Nicaragua 124 16.00 NA
Burkina Faso 125 13.60 NA
Eswatini 126 13.30 NA
Benin 127 13.00 NA
Maldives 127 13.00 NA
Sri Lanka 129 12.90 NA
Cameroon 130 12.30 NA
Zimbabwe 131 9.10 NA
Cabo Verde 132 8.60 NA
Moldova 133 8.20 NA
Uzbekistan 134 8.10 NA
Uganda 135 7.70 NA
Kenya 136 7.30 NA
Venezuela 137 6.50 NA
Bangladesh 138 5.80 NA
Trinidad and Tobago 139 5.70 NA
Montenegro 140 5.40 NA
Cote d'Ivoire 141 5.10 NA
Ghana 142 4.90 NA
Timor-Leste 143 4.60 NA
Haiti 144 4.50 NA
Senegal 145 4.10 NA
Zambia 145 4.10 NA
Myanmar 147 4.00 NA
Cambodia 148 3.80 NA
Kyrgyzstan 149 3.40 NA
Djibouti 150 3.30 NA
Sao Tome and Principe 151 3.20 NA
Dem. Rep. Congo 152 3.00 NA
Guinea 152 3.00 NA
Lesotho 154 2.90 NA
Micronesia 155 2.80 NA
Tanzania 155 2.80 NA
Tajikistan 157 2.70 NA
Niger 158 2.50 NA
Togo 159 2.30 NA
Madagascar 160 2.10 NA
Chad 161 2.00 NA
Mali 162 1.50 NA
Afghanistan 163 1.10 NA
Solomon Islands 163 1.10 NA
Ethiopia 165 1.00 NA
Mozambique 165 1.00 NA
Rwanda 165 1.00 NA
Kiribati 168 0.80 NA
Gambia 169 0.60 NA
Sierra Leone 169 0.60 NA
Albania 171 0.50 NA
Burundi 171 0.50 NA
Central African Republic 171 0.50 NA
Liberia 171 0.50 NA
Malawi 171 0.50 NA
Suriname 171 0.50 NA
Comoros 177 0.40 NA
Guinea-Bissau 177 0.40 NA
Eritrea 179 0.10 NA
Angola 180 NA NA

 

The 2024 EPI report will be launched on June 3rd, 2024. Register for the online launch event.